Zoutafzetting op de pleisterlaag: zo los je het op

Gepubliceerd: 26-10-2018 17:07

De hoofdoorzaak van zoutafzetting op pleisterlaag en muren? Zoutafzetting wordt vooral veroorzaakt door vocht uit de ruwbouw en niet zozeer door opstijgend grondwater. In principe beschikt elk nieuw huis, en ook heel wat oudere huizen, over een waterkering die opstijgend grondwater tegenhoudt. Zoutafzetting door grondwater komt dus niet zo vaak meer voor. Zoutafzetting komt vooral uit de ruwbouw en wordt in negen van de tien gevallen veroorzaakt door een te snelle bepleistering, wanneer de muren nog te nat zijn. Hoe los je zoutafzetting op pleisterlaag en muren op?

Vocht gevangen in de muren

Je hebt te kampen met zoutafzetting op pleisterlaag en muren als je te snel bepleistert op een muur die nog te nat is. Het vocht dat in de muur zit, kan door de bepleistering die muur niet meer uit. En dat levert uiteindelijk problemen op, want vocht is de vijand van elk huis. Het zout dat in het water zit, zet zich vast in de muur en in het pleisterwerk. Ook witte plekken op de buitenmuren duiden op zoutafzetting.

Hoe los je zoutafzetting op pleisterlaag en muren op?

Zoutafzetting op de muren honderd procent oplossen is niet mogelijk. Het enige wat je kunt doen is je muren een behandeling geven tegen zoutafzetting zodanig dat de bacteriën vernietigd worden. Die bacteriën volledig verwijderen lukt echter niet. Je kunt wel een halt roepen aan de vorming en de ontwikkeling ervan. Hoe je dat doet? Door een soort primer op de muur aan te brengen en daarop te gaan pleisteren. Is er al gepleisterd en komt de zoutafzetting al door de bepleistering heen? Dan hebben we weer een ander verhaal.

Decoratieve oplossingen

Er bestaan manieren om zoutafzetting op pleisterlaag en muren decoratief op te lossen, zodat je die niet meer ziet met het blote oog. Maar daarmee neem je het probleem uiteraard niet weg. Het zout blijft in de muur aanwezig. In dat geval moet je het pleisterwerk verwijderen, de muur de kans geven te drogen en weer opnieuw bepleisteren. Houd wel in het achterhoofd dat je het zout weliswaar kan behandelen zodat het niet meer naar buiten komt, maar dat de zoutkristallen altijd in de muur blijven zitten. Ze tasten je stenen aan de binnenkant aan, maar als je die zouten behandelt, vermijd je dat ze de stenen kapot maken. Moraal van het verhaal. Zorg ervoor dat de muren zo droog mogelijk zijn voordat je ze bepleistert. Je bespaart er je veel miserie mee later.

Meer informatie nodig?

Nog meer vragen met betrekking tot zoutafzetting op pleisterlaag en muren? Neem contact op met onze specialisten ter zake. Ze helpen je graag.

Van vrijdag 24/12/2021 t.e.m. zaterdag 8/01/2022 zijn wij gesloten.