Wanneer mag je behangen of pleisteren in een nieuwbouw?

Gepubliceerd: 27-09-2018 17:06

Dé vraag die iedereen zich stelt, en zeker de particulieren die net een nieuwbouw achter de rug hebben, is de volgende. Wanneer behangen of pleisteren in een nieuwbouw? Die vraag kunnen we heel duidelijk beantwoorden. Dat mag je enkel doen als de muren voldoende uitgedroogd zijn. De termijn waarop de muren voldoende droog zijn varieert, maar reken toch maar op een wachtperiode van drie tot zes maanden. Het is trouwens aangeraden die maanden ook geduldig te overbruggen. Want wie de ondergrond te vlug behangt of bepleistert, wie dus werkt op een natte ondermuur, draagt later de gevolgen. En die zijn niet min.

Wanneer behangen of pleisteren in een nieuwbouw? Wacht drie tot zes maanden

Inderdaad, drie tot zes maanden hoor je te wachten om te behangen en te pleisteren in een nieuwbouw. En waarom niet vroeger? Omdat de ruwbouwmuren per definitie nat zijn. In ruwbouwmaterialen zit vocht, afkomstig van de mortel tussen de stenen. Ook in de voorlopige eerste pleisterlaag die op de muren van een nieuwbouw wordt aangebracht bevindt zich veel vocht. Dat vocht wil sowieso uit die muren weg, maar heeft daar tijd voor nodig. Je moet het vocht ook die nodige tijd geven om uit die muren weg te geraken. Het moet de kans krijgen te verdampen. Globaal genomen wordt dus aangeraden om tussen de drie en de zes maanden te wachten vooraleer je begint met het permanente pleisterwerk, of het definitieve behang.

Pleisteren ook pas na zes maanden

Inderdaad, ook om je muren te bepleisteren hoor je lang genoeg te wachten. Want weet je wat er gebeurt als je te vroeg bepleistert? Dan krijg je na verloop van tijd te kampen met schimmelvorming, afbladderende verf, zwarte vlekken op de muren. Vocht zoekt immers zijn weg, altijd. Heb je je muren te vroeg behangen of bepleisterd op een nog te natte ondergrond? Dan kan dat vocht niet meer weg, met alle negatieve gevolgen van dien. Later kun je dat maar op één manier oplossen, en dat is door de volledige pleisterlaag te verwijderen en een nieuwe aan te brengen. De gevolgen zijn dus niet min. Het loont om eventjes een paar maanden te wachten. Voorkomen is beter dan genezen, altijd, en ook hier. 

Eerste pleisterlaag is damp-open

Bij ruwbouw wordt de rode bakstenen muur aan de binnenkant bepleisterd, dat is basis. Maar die pleister is altijd damp-open. Het vocht dat in de muur zit, kan er via die damp-open bepleistering op een gecontroleerde manier uit. Pas als de muur zo droog mogelijk is, is de tijd rijp om die te betegelen, schilderen, behangen, bepleisteren… Doe je dat te vroeg, dan sluit je die damp-open bepleistering af, en dan sluit je ook de uitgangswegen van het vocht af. Dan blijft dat vocht gevangen in de muur en zo ontstaan vieze schimmels en zwarte vlekken. Dus, wanneer behangen of pleisteren in een nieuwbouw? Wacht zeker een aantal maanden om die werken uit te voeren.

Kan je het droogproces versnellen?

Je kan het droogproces versnellen door ventilators te plaatsen. Hoe meer een ruimte geventileerd wordt, hoe vlugger het vrijgekomen vocht uit de ruwbouwmuur en de mortel kan verdampen. Tegenwoordig wordt elke nieuwbouw voorzien van isolatie. De dikte van de isolatieschil is zodanig toegenomen dat de muren van een nieuwbouwwoning moeilijk droog te krijgen zijn. Gewoon omdat er weinig verse lucht binnenkomt. Het ventilatiesysteem staat bovendien niet op omdat het huis nog niet bewoond is. Dat leidt onder meer tot roestvorming van de profielen. De muren in een geïsoleerde nieuwbouwwoning hebben het moeilijk om goed uit te drogen.

Ventilators in combinatie met bouwdrogers?

Ventilators zijn een welkome hulp, zeker als die worden gebruikt in combinatie met bouwdrogers. Zij zuigen de vrijgekomen lucht op en vangen het vocht via een slang op. Om het proces van die bouwdrogers te versnellen worden extra ventilators ingezet. Op die manier circuleert het vocht beter en wordt het sneller opgenomen. Het helpt ook als je de ruimtes wat opwarmt maar dat is niet altijd evident. De mensen wonen nog niet in hun nieuwbouw, en dikwijls is de verwarming nog niet aanwezig. Ook het weer speelt uiteraard een rol. Als de buitenweersomstandigheden meezitten, kan die wachtperiode van zes maanden wat korter worden. Is het buiten natter, dan zal het uitdrogen wat meer tijd in beslag nemen.

Meer informatie nodig?

Wil je een nog uitgebreider antwoord op de vraag Wanneer behangen of pleisteren in een nieuwbouw? Of heb je een andere technische vraag? Neem contact op met de specialisten van Hermans-Vermeulen. Zij beantwoorden je vragen deskundig en met kennis van zaken.

Van vrijdag 24/12/2021 t.e.m. zaterdag 8/01/2022 zijn wij gesloten.