Dit is de Vlaamse dakisolatienorm 2020

Gepubliceerd: 08-02-2018 14:31

Tegen 2020 moeten alle daken van woningen en huurwoningen (ook appartementen), die vóór 1 januari 2006 aangesloten zijn op het elektriciteitsnet, geïsoleerd zijn. Maar wat houdt die minimumnorm precies in? En wat als je dak niet aan de voorgeschreven regels voldoet? Je leest er alles over in dit artikel.

 

Wat is de minimumnorm?

Als minimumnorm voor dakisolatie wordt een R-waarde van 0,75 m²K/W (vierkante meter kelvin per watt) genomen. Onder de noemer ‘geïsoleerd dak’ vallen ook een geïsoleerde zoldervloer bij een onverwarmde en een onbewoonde zolder en plafondisolatie. Bij die laatste moet de isolatie wel doorlopen over het volledige plafond en een R-waarde van minimum 0,75 m²K/W hebben.

 

Voor welke woningen geldt de dakisolatienorm niet?

De dakisolatienorm 2020 geldt niet voor kamers en daken die kleiner zijn dan 2 vierkante meter. Nieuwbouwwoningen van na 2016 die in orde zijn met de energieprestatieregelgeving voldoen al aan de dakisolatienorm van 2020.

 

Wat als het dak de minimale isolatienorm niet haalt?

Haalt het dak de norm niet, dan krijgt de woning daarvoor 15 strafpunten. De woning kan daardoor ongeschikt worden verklaard door de burgemeester van de betrokken gemeente. De eigenaar zal dan de nodige werkzaamheden moeten laten uitvoeren om zijn woning conform te maken.

 

Speciale regelgeving voor appartementen

De dakisolatienorm 2020 is ook van toepassing op appartementen. Ontbreekt dakisolatie in een appartementsgebouw? Dan krijgen alle appartementen evenveel strafpunten, dus niet enkel de wooneenheden die onder het dak gelegen zijn.

 

De aanwezigheid van dakisolatie aantonen

De dakisolatie kan aangetoond worden aan de hand van het energieprestatiecertificaat (EPC), het postinterventiedossier, het bouwplan, het lastenboek en de facturen van de aannemer(s).

 

Heb je nog vragen over de Vlaamse dakisolatienorm? Praat erover met onze experts

Van vrijdag 24/12/2021 t.e.m. zaterdag 8/01/2022 zijn wij gesloten.