Luchtdicht bouwen: aandachtspunten voor de aannemer

Gepubliceerd: 02-08-2017 13:39

Een luchtdichte woning is een energiezuinige woning. Een woning luchtdicht maken, is dus een belangrijke ingreep om het energieverlies tot een minimum te beperken. Maar hoe verkrijg je nu een luchtdichte woning? Wij focussen op drie aandachtspunten: de ramen, de fundering en het hellend dak.

1) De ramen luchtdicht maken

Op muren is het pleisterwerk de luchtdichte laag. Bij de ramen zijn er echter extra voorzorgsmaatregelen nodig. Trek je het pleisterwerk zonder meer door tot tegen het kader, dan zal het al snel gaan afbrokkelen en scheuren.

Daarvoor bestaan er twee oplossingen: een stopprofiel en een afdichtingsmembraan. Een stopprofiel is een elastische voeg die je aanbrengt tussen het raamprofiel en de pleister en zo allerlei spanningen opvangt zonder dat er scheurtjes ontstaan. Een afdichtingsmembraan wordt langs één kant op het raamprofiel gekleefd, langs de andere kant wordt een wapeningsgaas in het pleisterwerk verwerkt.

2) De funderingsaanzet: een luchtdichte laag tussen betonplaat en buitenmuur

De funderingsaanzet is de eerste bouwsteen bovenop de betonnen vloerplaat. De moeilijkheid hier is de twee luchtdichte lagen (van de buitenmuur en de betonplaat) op elkaar laten aansluiten. Je kan het best werken met een luchtdichte folie die onderaan op de vloerplaat wordt gekleefd. Aan de bovenkant komt een wapeningsgaas dat in het pleisterwerk wordt verwerkt (net als bij de ramen dus). Zorg er wel voor dat de vloerplaat proper is en dat de folie niet wordt beschadigd tijdens het afwerkingsproces van de vloer.

3) Het hellend dak

Uiteraard is het belangrijk dat ook het dak luchtdicht wordt uitgevoerd. Dat bereik je door een dampremmende folie in het hellend dak te verwerken. Een andere optie is werken met luchtdichte OSB-platen die ofwel langs de binnenkant of bovenop de houten kepers worden verwerkt.

Daarnaast is het ook belangrijk dat je de aansluiting tussen het dak en de opgaande muur luchtdicht maakt. Daarvoor kan je werken met een folie die langs één zijde aan de dampremmende folie in het hellend dak wordt gekleefd en langs de andere kant in het pleisterwerk wordt verwerkt.

Wens je meer informatie over luchtdichte bouwtechnieken? Wij organiseren regelmatig gespecialiseerde opleidingen voor aannemers en architecten.

Van vrijdag 24/12/2021 t.e.m. zaterdag 8/01/2022 zijn wij gesloten.